Xem tất cả 5 kết quả

Giá từ: 11,000 /kg

Nở Ít, Xốp Cơm

Giá từ: 11,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 11,000 /kg

Nở Nhiều, Hạt Nhỏ

Giá từ: 14,500 /kg

Nở, xốp, mềm cơm

Giá từ: 13,500 /kg

nở mềm, cơm xốp, ngọt nhẹ

0908 588 690