Hiển thị tất cả 23 kết quả

Giá từ: 50,000 /kg

Giá từ: 38,000 /kg

thơm nhẹ ngon cơm

Giá từ: 49,000 /kg

Thơm, mềm cơm, giàu dinh dưỡng

Giá từ: 22,000 /kg

thơm, dẻo, vị đậm

Giá từ: 28,000 /kg

Thơm, dẻo nhiều, mềm cơm

Giá từ: 15,000 /kg

Dẻo, mềm, vị ngọt tự nhiên

Giá từ: 19,500 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 23,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 13,000 /kg

cơm trắng, dẻo vừa, ngọt, mềm và xốp

Giá từ: 21,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 19,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 49,000 /kg

Hạt thon dài ruột phớt hồng

Giá từ: 12,500 /kg

Dẻo vừa, mềm cơm

Giá từ: 12,500 /kg

Nở, mềm cơm

Giá từ: 13,500 /kg

Nở, xốp, mềm cơm

Giá từ: 15,000 /kg

Dẻo vừa, thơm nhẹ, mềm cơm

Giá từ: 15,000 /kg

Dẻo, thơm nhẹ, mềm cơm

Giá từ: 16,000 /kg

Dẻo, thơm nhẹ, mềm cơm

Giá từ: 16,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 18,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 17,500 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 17,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 19,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

0908 588 690