Xem tất cả 40 kết quả

Giá từ: 13,000 /kg

Nở, xốp, mềm cơm

Giá từ: 12,500 /kg

Nở, mềm cơm

Giá từ: 12,500 /kg

Dẻo vừa, mềm cơm

Giá từ: 12,500 /kg

cơm trắng, dẻo vừa, ngọt, mềm và xốp

Giá từ: 25,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 18,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 17,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 16,500 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 20,000 /kg

thơm, dẻo, vị đậm

Giá từ: 28,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 19,500 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 26,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 16,900 /kg

Dẻo mềm, thơm đặc trưng

Giá từ: 23,000 /kg

Dẻo, Ngọt, Mềm Cơm, Thơm Đặc Trưng

Giá từ: 14,000 /kg

Dẻo vừa, thơm nhẹ, mềm cơm

Giá từ: 39,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 19,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 45,000 /kg

Hạt thon dài ruột phớt hồng

Giá từ: 40,000 /kg

Thơm, mềm cơm, giàu dinh dưỡng

Giá từ: 70,000 /kg

mềm, dẻo, thơm và có vị ngọt, dễ ăn

Giá từ: 70,000 /kg

Gạo dinh dưỡng cho người tiểu đường, đau dạ dày

Giá từ: 16,500 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 45,000 /kg

dẻo thơm ngon

Giá từ: 28,000 /kg

Dẻo thơm, vị ngon đậm đà

Giá từ: 11,000 /kg

Nở Ít, Xốp Cơm

Giá từ: 11,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 11,000 /kg

Nở Nhiều, Hạt Nhỏ

Giá từ: 14,500 /kg

Nở, xốp, mềm cơm

Giá từ: 18,500 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 16,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 17,000 /kg

Thơm, dẻo nhiều, mềm cơm

Giá từ: 17,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 13,500 /kg

Dẻo, mềm, vị ngọt tự nhiên

Giá từ: 15,000 /kg

Dẻo, thơm nhẹ, mềm cơm

Giá từ: 14,500 /kg

Dẻo, thơm nhẹ, mềm cơm

Giá từ: 23,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 25,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 22,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 16,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 13,500 /kg

nở mềm, cơm xốp, ngọt nhẹ

0908 588 690