Xem tất cả 4 kết quả

Giá từ: 18,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 20,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 22,000 /kg

Dẻo, thơm, mềm cơm

Giá từ: 45,000 /kg

dẻo thơm ngon

0908 588 690