Bảng giá gạo

Tên gạo Đặc tính Giá bán (dưới 50kg)
Tấm Sa mơ nở mềm, cơm xốp, ngọt nhẹ 13,500 /kg
Nếp Ngỗng Dẻo, thơm, mềm cơm 16,000 /kg
Nếp Cái Hoa Vàng loại 2 Dẻo, thơm, mềm cơm 22,000 /kg
Nếp Cái Hoa Vàng loại 1 Dẻo, thơm, mềm cơm 25,000 /kg
Gạo Tứ Quý Dẻo, thơm, mềm cơm 23,000 /kg
Gạo Thơm Thái 2 Dẻo, thơm nhẹ, mềm cơm 14,500 /kg
Gạo Thơm Thái 1 Dẻo, thơm nhẹ, mềm cơm 15,000 /kg
Gạo Thơm Mỹ Dẻo, mềm, vị ngọt tự nhiên 13,500 /kg
Gạo Thơm Lài Sữa Dẻo, thơm, mềm cơm 17,000 /kg
Gạo thơm lài miên Thơm, dẻo nhiều, mềm cơm 17,000 /kg
Gạo Thơm Lài Gò Công Dẻo, thơm, mềm cơm 16,000 /kg
Gạo Tám Thơm Dẻo, thơm, mềm cơm 18,500 /kg
Gạo Tấm Tài Nguyên cũ Nở, xốp, mềm cơm 14,500 /kg
Gạo tấm Sari Nở Nhiều, Hạt Nhỏ 11,000 /kg
Gạo Tấm Đài Loan Dẻo, thơm, mềm cơm 11,000 /kg
Gạo tấm bụi Nở Ít, Xốp Cơm 11,000 /kg
Gạo ST24 (túi 5kg) Dẻo thơm, vị ngon đậm đà 28,000 /kg
Gạo Nếp Than dẻo thơm ngon 45,000 /kg
Gạo Nàng Hoa Dẻo, thơm, mềm cơm 16,500 /kg
Gạo mầm Vibigaba nghệ Gạo dinh dưỡng cho người tiểu đường, đau dạ dày 70,000 /kg
Gạo mầm Vibigaba mềm, dẻo, thơm và có vị ngọt, dễ ăn 70,000 /kg
Gạo lứt đỏ Huyết Rồng Hạt thon dài ruột phớt hồng 45,000 /kg
Gạo Lứt Đỏ Huyết Rồng Thơm, mềm cơm, giàu dinh dưỡng 40,000 /kg
Gạo Long Lài Dẻo, thơm, mềm cơm 19,000 /kg
Gạo Long Châu 66 Dẻo, thơm, mềm cơm 39,000 /kg
Gạo Hương Lài Dẻo vừa, thơm nhẹ, mềm cơm 14,000 /kg
Gạo Hạt Ngọc Trời Số 3 Dẻo, Ngọt, Mềm Cơm, Thơm Đặc Trưng 23,000 /kg
Gạo Hạt Ngọc Trời Số 1 Dẻo mềm, thơm đặc trưng 16,900 /kg
Gạo Hạt Ngọc Trời (Tiên Nữ) Dẻo, thơm, mềm cơm 26,000 /kg
Gạo Hạt Ngọc Trời (Thiên Long) Dẻo, thơm, mềm cơm 19,500 /kg
Gạo Hạt Ngọc Trời (Bắc Đẩu) Dẻo, thơm, mềm cơm 28,000 /kg
Gạo Hạt Ngọc Thái thơm, dẻo, vị đậm 20,000 /kg
Gạo Đài Loan 3 Dẻo, thơm, mềm cơm 16,500 /kg
Gạo Đài Loan 2 Dẻo, thơm, mềm cơm 17,000 /kg
Gạo Đài Loan 1 Dẻo, thơm, mềm cơm 18,000 /kg
Gạo Cỏ May 4 Mùa Dẻo, thơm, mềm cơm 25,000 /kg
Gạo 64 thơm dứa cơm trắng, dẻo vừa, ngọt, mềm và xốp 12,500 /kg
Gạo 64 Thơm Chợ Đào Dẻo vừa, mềm cơm 12,500 /kg
Gạo 504 mới Nở, mềm cơm 12,500 /kg
Gạo 504 cũ Nở, xốp, mềm cơm 13,000 /kg

Ghi chú:

  • Giá trên đã bao gồm VAT.
  • Giá bán sỉ áp dụng cho đơn hàng từ 25kg trở lên và không đi kèm các chương trình K/M khác.